Kundecenter Tlf: 97 32 44 40

Åbeningstider:
Søndag - Torsdag kl. 9-21, Fredag - Lørdag kl. 9-17

Betingelser

Alm. bestemmelser ved køb af rejser hos OnlineSki.dk

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med ”Lov om pakkerejser”, som gælder for rejser bestående af flytransport og/eller indkvartering. Bestemmelserne er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark.

Det med kursiv fremhævede er rejsebureauets afvigelser fra Foreningen af Rejsearrangører i Danmarks standardbestemmelser.

Rejsegarantifonden og pakkerejser:

Vi er medlem af rejsegarantifonden nr. 1834 og er omfattet af loven om handel med tjenesteydelser.

Alle rejser med fly: Alle er omfattet af rejsegarantifonden da fly + indkvartering er en ”pakkerejse”

Alle rejser der bookes som kør-selv: For at være dækket er rejsegarantifonden skal man købe en ”pakkerejse”.

Alle kør-selv rejser til Berchtesgaden, Dachstein West, Wilder Kaiser, Lofer, Maria Alm, Dienten, Tauplitz, Wagrain, Flachau, Zell am See, Kaprun og Schladming er ligeledes omfattet, da priserne er inkl. enten skileje og/eller liftkort. 

Alle kør-selv rejser til Fügen, Livigno eller Canazei er ikke dækket af rejsegarantifonden, da disse rejser er uden liftkort, skileje eller fly.

Tilmelding:

Tilmelding til en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til rejsebureauet samt online booking. Tilmeldingen, og dermed oplysningerne og vilkårene i prislisten, kataloget og på hjemmesiden, er bindende for rejsebureauet og kunden, når depositum er rettidigt betalt og/eller hele rejsens pris er betalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på deltagerbeviset, i kataloget, i prislisten og på internettet anførte vilkår for rejsen. Rejsearrangøren skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, den offentlige sygesikring ikke dækker. For salg af rejseforsikringer modtager rejsebureauet typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt salgspersonalet for yderligere information om rejseforsikringer. Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen forevise en erklæring fra deres forældre om, at de har tilladelse til rejsen. Den person, der står som nummer 1 på rejsen, og/eller den person, hvortil billetten sendes pr. post eller e-mail, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra os angående rejsen, vil ske til denne person. Bestiller en person flere billetter, betragtes samme person som ejer af samtlige billetter.

Priser m.v.:

Rejsens pris omfatter, hvor intet andet er anført kør selv. Hvis fly er valgt som transport, er prisen omfattet af flytransport til lufthavn (dog ikke transfer fra lufthavn til hotel), lufthavnsafgifter, passagerafgift, rejselederassistance, indkvartering i delt dobbeltværelse på hotel eller lejlighed samt evt. forplejning i henhold til katalog/prisliste. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der opkræves på destinationerne en lokal ”turistskat” som betales direkte til indkvarteringsstedet, med mindre andet er angivet på jeres rejsebevis. Denne ”turist skat” udgør mellem 10-20 kr. pr. person pr. dag. Der henvises til prislisten med hensyn til eventuelle børne- og opredningsrabatter.

Betaling, prisændringer m.v.:

Depositum udgør kr. 1200,- pr. person samt evt. afbestillingsforsikring og skal betales straks efter bestillingen. Betaling af restbeløbet for rejser skal være rejsebureauet i hænde senest 60 dage før afrejsedag. Ved tilmelding senere end 60 dage før afrejsedag skal hele rejsens pris betales med det samme, medmindre andet er aftalt. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsebureauet ret til at annullere rejsen uden varsel. Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Rejsebureauet forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100, forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter m.v. Hvis prisen forhøjes mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsebureauet umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålignes rejsebureauet direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsebureauet forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100 pr. rejse-deltager. Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse. Der tillægges automatisk et gebyr for print- og billetforsendelse, såfremt billetten ønskes tilsendt med posten. Ønskes billetten tilsendt på e-mail, spares gebyret. Ændring af indbetalingsform: Der er ingen fortrydelsesret på indbetalingsformen. Når vi har modtaget indbetaling, kan den ikke ændres til anden betalingsform.

Vi gør opmærksom på at der kan forekomme gebyrer på nogle bestemte betalingskort. Se regler for gebyr:


Forplejning:

All Inclusive: Starter med aftensmad på ankomstdagen og slutter med morgenmad på afrejse dagen. Der er en let frokost som middagsmad og fra kl. 16-17 er der kaffe/kage eller suppe på hotellet. Lokale drikkevarer i form af vand, øl, vin og saftevand kan drikkes fra 8.00 til 21.00 hver dag.

MINI all inclusice: Starter med aftensmad op ankomstdagen og slutter med morgenmad på afrejse dagen. MINI all inclusive omfatter morgenmad, frokost (i form af madpakke), eftermiddags suppe/kage og 3-4 retters aftenmenu afhængig af hvilket hotel man bor på, samt 2 drikkevarer pr person pr dag (lokal øl, vin og vand) eller fri alkoholfrie drikke også afhængig af hvilket hotel man bor på. Mulighed for børnemenu.

Helpension (1/1): Starter med aftensmad på ankomstdagen, og slutter med frokost på afrejsedagen fra rejsemålet.

Halvpension PLUS (1/2+): Starter med aftensmad på ankomstdagen, og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet. Der er inkl. 2 lokale drikkevarer pr. person pr. dag. (lokal vin, øl, kaffe, vand eller sodavand) Drikkevarer inkl. IKKE bestillinger fra kort, såsom weissbier, kaffe latte m.m.

Halvpension (1/2): Starter med aftensmad på ankomstdagen, og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet.

Kvartpension (1/4): Starter med morgenmad på opholdets anden dag, og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet. 

Indkvartering:

Værelserne eller lejligheden kan forventes at være til rådighed senest kl. 17.00 på ankomstdagen, men er oftest klar tidligere. Man bedes forlade værelset eller lejligheden inden kl. 10.00 på afrejsedagen. I enkelte tilfælde er værelserne dog først klar omkring aftenstid. Disse værelser skal ligeledes forlades tidlig morgen på afrejsedagen. På enkelte hoteller kan der forekomme uensartede værelser, hvilket ikke berettiger til refusion.

Vedr. sengelinned og viskestykker m.m. kan man på sidste side på rejsebeviset se hvad der gælder præcis på det I har booket.

Ved overbooking eller problemer i forbindelse med indkvarteringen kan OnlineSki.dk flytte folk til andre hoteller/lejligheder med samme standarter eller bedre uden form for yderligere kompensation.

Bedømmelser af vores indkvarteringer:

Vi tildeler vores overnatningssteder stjerner. Antallet er vores egen vurdering af overnatningsstedets kvalitet er ikke nødvendigvis det samme som det antal stjerner, hotellet har fået af de lokale turistmyndigheder. Bedømmelser ser står under hvert rejsemål samt indkvartering er kundernes egne ord, og vi har ikke rettet i disse – ej heller taste/stave fejl.

Ændring og afbestilling inden afrejse:

På rejsebureauets foranledning

Rejsebureauet har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt rejsebureauet inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at rejsebureauet ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige. Samtidig med at rejsebureauet informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af, at rejsebureauet aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt arrangøren uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af rejsebureauet. Såfremt kunden vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen. Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger 4 uger inden afrejse er under 75% af de antal pladser, rejsebureauet har til rådighed på den pågældende flyserie. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag. Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1. at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedag.

2. kundens egne forhold.

3. en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for. Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis rejsebureauet har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret. Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give rejsebureauet meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

Ændringer og aflysning på kundens foranledning

1. Ændringer

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsebureauet bekræfter at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler: Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 200 pr. person. Eventuelle prisforskelle i forhold til gældende prisliste opkræves hos eller refunderes til kunden. Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen. Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senere end 60 før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning. Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse:

2. Afbestilling

Kunden har, i tilfælde af akut opstået sygdom, ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt. I tilfælde af annullering pga. akut opstået sygdom udenfor OnlineSki.dk´s åbningstider, beder vi dig sende en mail på info@OnlineSki.dk

Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler:

Følgende regler gælder for afbestilling, dog ikke såfremt afbestillingsforsikring er tegnet jf. reglerne nedenfor.

  • Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum samt evt. afbestillingsforsikring.
  • Ved afbestilling mindre end 60 dage, men mere end 28 dage, er 60 % af rejsens pris tabt.
  • Ved afbestilling mindre end 28 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt. 

Afbestillingsforsikring:

Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsebestilling, dog max. 10 dage senere. Afbestillingsforsikringen udgør kr. 200,- pr. person.

Forsikringen dækker, når den forsikrede ikke kan påbegynde rejsen på grund af død eller alvorlig akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed hos forsikrede eller nærmeste familie eller en medforsikret rejseledsager.

Afbestillingsforsikring dækker ikke, såfremt afbestillingen skyldes død eller sygdom, der rammer forsikredes bedsteforældre, når disse er fyldt 75 år. Den medforsikrede rejseledsager skal være påført samme rejsebevis. Opstået sygdom skal omgående meddeles Onlineski.dk. Vi refundere det indbetalte beløb efter vi får en lægeerklæring. Lægeerklæringen betales af kunden. Og senest 6 dage efter afbestillingen skal vi modtage lægeerklæringen.

Afbestillingsforsikringen er personlig, og kan ikke overdrages.

Såfremt bookingen foretages inden for 60 dage før afrejse, så kan man ikke tilkøbe eller fravælge afbestillingsforsikringen efter depositummet er betalt!

Overdragelse af rejsen:

Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 200,- kr pr person samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen samt, at rejsebureauet underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden pakkerejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen.

Navneændringer kan normalt ikke foretages senere end 6 dage før afrejse. I de tilfælde, hvor det er muligt at ændre, er ændringsgebyret på kr. 1.000, samt evt. ændringsgebyr opkrævet af f.eks. luftfartsselskaber. Forsikringer kan ikke overdrages til andre. 

Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse:

Rejsebureauet er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med rejsekataloget og rejseaftalen. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets katalog og prisliste, samt hjemmeside er bindende for rejsebureauet.

Rejsebureauet kan dog ændre oplysningerne i kataloget, i prislisten eller på hjemmesiden inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne. Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i kataloget anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsebeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres. Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem rejsekataloget, annoncer eller særlige aftaler med rejsebureauet er angivet på rejsebeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsebureauet har ret til at aflyse programførte udflugter uden at ifalde ansvar, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse. Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen. Er rejsen mangelfuld, har rejsebureauet ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre rejsebureauet uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper rejsebureauet ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende. Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige aftalte formål med pakkerejsen er væsentlig forfejlet, kan gæsten hæve aftalen. Gæsten skal i så fald umiddelbart efter underrette rejsebureauet på telefon 0045 97 32 44 40. Hæver den rejsende aftalen, skal rejsebureauet tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme rejsebureauet en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for den rejsende. Hæver den rejsende aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt. Lider den rejsende af økonomisk tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra rejsebureauet, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for. Rejsebureauet er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsebureauet eller nogen i rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure). Erstatning for personskade og for skade på bagage er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartsselskabets ansvar. Alle ankomsttider, der er angivet i brochuren, kataloget eller på rejsebeviset m.v., skal betragtes som forventede. Rejsebureauet kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider. Rejsebureauet yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand eller varme. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsebureauet sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsebureauet er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Flyselskabers ansvar:

Transport med fly er undergivet bestemmelserne i Warszawa-konventionen af 1929 med senere ændringer og tilføjelser. Ved passagerbefordring, udført af dansk luftfartsselskab, er ansvaret for personskade begrænset til den i luftfartsloven fastsatte ansvarsgrænse. Denne udgør for tiden ca. kr. 800.000 pr. passager og ca. kr. 150 pr. kg indskrevet rejsegods.

Ved mistet eller beskadiget bagage under flytransportet, skal der straks reklameres over for luftfartsselskabets repræsentant. Reklamationer skal afgives skriftligt og inden 7 dage fra modtagelsen af beskadiget rejsegods. Ved bortkomst eller forsinkelse gælder 21 dage.

Enkelte flyselskaber – og dermed ligeså rejsebureauet, har ikke noget erstatningsansvar overfor ødelagt/bortkommen bagage. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

Der kan forekomme ændringer på grund af for få tilmeldte flygæster eller ændringer i flytiderne. Flytider og flynummer er foreløbige og kan ændres af flyselskabet med kort varsel. De er uden for arrangørens kontrol og berettiger ikke til kompensation.

Den rejsendes pligter og ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsebureauet eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordens-bestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagne overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning. Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet. Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på egendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v. Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Oplysninger udover hvad der er givet af rejsebureauet, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejlinformation fra rejsebureauet. Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Den rejsende skal holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Rejsende anbefales at kontakte rejsebureauets lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne. Den rejsende er endvidere ansvarlig for at overholde eventuelle af rejsebureauet oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af at genbekræfte betyder, at de i pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller luftfartsselskab.

Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsebureauet er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check in. Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned. Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Reklamationer:

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor OnlineSki.dk på +45 97 32 44 40 inden rimelig tid efter den rejsende har opdaget manglen. I langt de fleste tilfælde kan vi løse problemerne mens I er på rejsemålet.

Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person. Specialaftaler, der ikke er anført rejsebeviset, er bureauet udvedkommende.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet på info@onlineski.dk senest 4 uger efter rejsens afslutning. Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (telefax, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan rejsebureauet opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. For medlemmer af Rejsearrangører i Danmark gælder i øvrigt, at dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses overfor rejsebureauet. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til Pakkerejse Ankenævnet, hvis afgørelse rejsebureauet er forpligtet til at følge. Alternativt kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark. Der kan forekomme behandlingstid på op til 4 uger på indsendte reklamationer.

Evt. ændrede flytider berettiger ikke til kompensation, ej heller måltider som følge af tidsændringer.

Kommentarer i spørgeskemaer bliver ikke betragtet som reklamationer, og der kan derfor ikke forventes svar på evt. kommentarer.

OnlineSki er ikke ansvarlig for evt. ødelagt/bortkommet lejet udstyr - dette er for kundens egen regning. Der kan de fleste steder tegnes en forsikring når man afhenter sit udstyr, men mange gange er man dækket af sin egen forsikring, så det tilrådes at undersøge dette inden man tager afsted.

Fortrydelsesret:

Der ydes ingen fortrydelsesret på følgende produkter:

  • Indkvartering, forplejning, herunder servering og catering, når det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.
  • Rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings- eller idrætsbegivenheder, når det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

Ifølge e-handelsloven er der normalt 14-dages fortrydelsesret ved handel via Internettet. Dette gælder dog ikke for indkvartering og transport jfr. Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2 og § 17, stk. 2. Det anbefales derfor at den rejsende hurtigst muligt tager kontakt til rejsebureauet, såfremt det måtte blive nødvendigt at annullere en booket rejse.

Gavekort / Rabatkoder:

Såfremt man benytter sit gavekort, har man samtidig læst og accepteret de gældende betingelser vedrørende netop dette gavekort på vores hjemmeside. Såfremt man er i tvivl, kan der rettes henvendelse til info@OnlineSki.dk.

Ved brug af gavekort og/eller trykte rabatkoder, kan der kun benyttes 1 gavekort/rabatkode pr. booking. Rabatkoder kan IKKE benyttes på KUN FLY / FLIGHT ONLY

Forbehold for trykfejl / forkerte priser:

OnlineSki.dk tager forbehold for trykfejl i kataloget, i vores nyhedsbrev og på denne hjemmeside. OnlineSki.dk kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider, som OnlineSki.dk linker videre til eller fortæller om.

Rejsegarantifonden:

DIN SIKKERHED: OnlineSki.dk er medlem af Rejsegarantifonden (nr. 1834).

Hvem er OnlineSki.dk

Vi er 5 skiglade personer der MEGET gerne vil dele alle vores ski oplevelser med Jer.
Vi lægger stor vægt på god og personlig service, og tilbyder skirejser med fly eller kør selv til Danmark´s billigste priser.
Billigere end at booke direkte på destinationen.

Vi har set ALLE vores indkvarteringssteder og stået på ski på alle vore rejsemål, så vi ved hvad vi snakker om !

Åbent når du har fri !

Vil du gerne have Danmarks billigste tilbud på skiferien ? Få 3 uforpligtende tilbud på mail.
Brug for valg af rejsemål, spørgsmål omkring indkvarterings steder, skiskole eller andet så kontakt vores kompetente team og få god og personlig service.

Ring på telefon 97 32 44 40 eller chat med os !
Søn-Tor kl. 9-21, Fre-Lør kl. 9-17

Hvad siger vores kunder

Kendte ikke OnlineSki.dk - det gør vi nu og jeg kan ikke forestille mig at det er sidste gang vi bestiller skirejse hos dem. Vi har stået på ski i 20 år og dette var noget af det bedste vi har oplevet. Kommunikation online/chat når man havde brug for det var perfekt - servicen var i top, vi har intet at klage over alt klappede perfekt.
TAK OnlineSki.dk

Jens Nielsen
Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring. Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål. Læs mere
Accepter cookies